Meer zoekopties
We zijn op zoek in meer dan 100 winkels voor uw beste voorstel - gelieve te wachten…
- Verzendkosten naar Nederland (wijzigen Aan DEU)
Maak vooraf ingestelde

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht:
elke aanbieding vergelijken

9789013146844 - Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht
1

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht (?)

Levering van: Nederland

ISBN: 9789013146844 (?) of 9013146848, in het Nederlands, Nieuw

Van verkoper/antiquair
In hoeverre neemt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht de rechten van minderjarige verdachten in ogenschouw? Een vraag die de gemoederen al enige tijd bezighoudt. Deze uitgave biedt een grondige analyse op de voorlopige hechtenispraktijk in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. De afgelopen jaren zijn er door verschillende instanties, waaronder het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties, zorgen geuit over de toepassing van voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in Nederland. Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht onderzoekt en analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dit alles in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Voorlopige hechtenis van jeugdigen Een minderjarige verdachte wordt in voorlopige hechtenis genomen. Hoe gaat dat in zijn werk? En in hoeverre worden daarbij de fundamentele kinder- en mensenrechten in ogenschouw genomen? Deze uitgave onderzoekt op unieke wijze het antwoord op deze complexe vragen. Het is de vrucht van tal van observaties bij verschillende rechtbanken, aangevuld met interviews met rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. Voor het eerst wordt een goed beeld geschetst van de positie die voorlopige hechtenis inneemt in het jeugdstrafrecht. Naast waardevolle inzichten, levert de uitgave concrete aanbevelingen voor wetgevers, beleidsmakers, de rechterlijke macht en andere betrokkenen in de rechtspraktijk. Deze aanbevelingen bieden een kompas voor een toekomstbestendige hervorming van het jeugdstrafrecht; een koers die meer recht doet aan de belangen van minderjarigen en de samenleving an sich. Professionals in jeugdstrafrecht Deze titel mag beslist niet op de plank ontbreken van rechters en officieren van justitie die beslissingen nemen over de voorlopige hechtenis in jeugdstrafzaken. In bredere zin spreekt de inhoud alle professionals aan die zich beroepsmatig bezighouden met de voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in het kader van wetgeving, beleid of praktijk. Tot slot halen ook wetenschappers, docenten en studenten met interesse in (jeugd)strafrecht, (jeugd)criminologie en/of kinder- en mensenrechten profijt uit deze uitgave. Rechten, Rechten
Platform bestelnummer Ako.nl: 9789013146844
Categorie: Studieboeken
Gegevens uit 06-03-2018 06:53h
ISBN (alternatieve notaties): 90-13-14684-8, 978-90-13-14684-4

9789013146844

Alle beschikbare boeken voor uw ISBN-nummer vinden 9789013146844 prijzen vergelijken, snel en gemakkelijk en bestel direct.

Alle beschikbare aanbiedingen van "Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht" vinden op Het Boek Zoeken.

Boeken in de buurt

>> naar archief